ÜRÜNLER

Balya Makineleri

Balya makinaları yeşil yemler, anız, çeşitli hayvan yemleri, hububat sapları gibi pek çok materyali tarladan dağınık halde ya da namlu halinde toplayıp sıkıştırarak ip ya da telle bağlayıp balya yapan makinalardır. Balyalama otun, sapın, samanın ya da yeşil yemlerin paketlenmesi işidir. Traktörle çekilen balya makinaları hareketini ya kuyruk milinden ya da üzerlerindeki motordan almaktadır. Hareketini kuyruk milinden alan ve traktörle çekilen balya makinalarında, traktör hem balya makinasını çalıştıracağından ve hem de balya makinasını çekeceğinden traktörün yeterince güçlü olması gerekmektedir.

Çayır ve Yonca Biçme Makineleri

Diskli çayır ve yonca biçme makineleri yonca, fiğ gibi ürünlerin biçilerek tarlada bırakılması için kullanılmaktadır. Bazı makineler asılı model olarak üretilirken bazıları da, diskli çekili tip modeller olarak üretilmektedir. Tamburlu çayır biçme makinelerinin dönme hareketi nedeniyle bitkinin köküne verdiği zarar, diskli çayır biçme makinelerinde oluşmamaktadır. Diskli çayır biçme makinelerinde kauçuk sıkma merdaneleri sayesinde, biçilen ota (kesmeden) ezerek çentik atılır. Bu çentikler sayesinde ot besin değerlerini kaybetmeden daha hızlı kurur.

Diskaro

Diskaro, tırmık grubuna giren ve toprak işlemede kullanılan bir zirai alet çeşididir. Anız bozmada, tohum yatağı hazırlamada, toprak üzerinde bulunan sap ve yeşil ot gibi organik maddeleri kıyıp parçalamada kullanılmaktadır. Özellikle yağışın bol olduğu mevsimlerde hızlı büyüyen yeşil otlarla mücadelede kullanılır.

Götürücü Elevatör

Helezon götürücü, toz ve tanecikli akışkanların mekanik dönü hareketi ile boru ya da tekne içinde hareketini sağlayan ve kısa mesafelerde tahıl ve çekirdek gibi ürünlerin taşınması için kullanılan ekipmanlardır.

Gübre Serpme Makinesi

Gübre serpme makinaları, gübrenin toprağa serpilmesi ve homojen bir şekilde dağıtılması için kullanılmaktadır. Gübre serpme makinası çift diskli, hidrolik kumandalı, kuyruk milinden hareket alan, asılır tip ve çekilir tip olmak üzere iki tipte üretilmektedir. Gübre serpme makinalarının gübre atılacak tarlaya nakli çok rahat yapılabilmektedir ve yüksek depo kapasiteli makinalarda gübre nakli için ikinci bir traktör ihtiyacı azalmaktadır.

Hasat Söküm Makinesi

Pancar hasat makinası, şeker pancarının yaprak kesimini, baş kesimini; sökme, temizleme, depolama ve boşaltma işlemlerini bir arada yapan, tek sıralı söküm makinesidir.Hasat ve temizliğin aynı anda yapılmasını sağlamasıyla zamandan tasarruf ettirmektedir. Ayrıca pancarları, pazara taze ve daha hasarsız olarak sunmayı mümkün kılmaktadır.

Hayvan Suluğu

Hayvan suluğu, çiftlik hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılayan bir araçtır. Büyük ve küçükbaş hayvanların her daim taze, temiz ve yeterli miktarda suya erişimi gereklidir. Demir-döküm emaye ve aqua plastik malzemeden üretilebilen hayvan suluklarının, kışın soğuk etkilerine ve donmaya karşı ısıtıcılı modelleri mevcuttur.

Hububat Ekim Makinesi

Mibzer, tohum atma amacıyla kullanılan bir tarım aletidir. Traktör ya da başka bir çekici ile çekilebilen tekerlekli ve tohumun konulduğu hazneden oluşur. Toprağa homojen dağılımda istenen miktarda tohumu belirli bir derinliğe atmada kullanılan önemli bir tarım makinasıdır.

İlaçlama Makinesi

İlaçlama makinaları, bitkileri zarar ve hastalıklardan koruma amacıyla, kullanılan kimyasal maddeyi bitki kısımları (yaprak, dal, meyve) üzerine atan makinalardır. İlaçlama makinaları, kullanıldıkları güç kaynağına göre; elle kullanılan, traktörle kullanılan ve hava araçlarıyla kullanılan olmak üzere 3 gruba ayrılırlar. Ayrıca atılan ilacın durumuna göre; sıvı ilaç dağıtanlar ve katı ilaç dağıtanlar (tozlayıcılar) olmak üzere ayrıl yapılmaktadır. Sıvı ilaçlama makinaları püskürttükleri sıvı ilaç damlacıklarının büyüklüğüne göre de pülverizatörler, atomizörler ve sisleyiciler olmak üzere 3 tipe ayrılmaktadır

Ot Toplama Tırmığı

Ot toplama tırmığı, biçilmiş sap, yonca, ot, çayır ve benzeri yem bitkilerinin toplama ve balyalama işlemlerinin kolaylaştırılması amacı ile, otların yayılması, çevrilmesi, toplanması ve namlu yapılması işlemlerini sağlayan bir makinedir.

Ön Yükleyici

Ön yükleyiciler, çeşitli tarım ürünlerinin (pancar, patates, saman, ot vb.) yüklenip boşaltılmasında kullanılan araçlarıdır. Ön yükleyici, traktörün önüne mafsallı olarak bağlı iki kol ve bunun baştaki uçlarına bağlanmış kepçeden oluşmaktadır. Bu araç, uzun saplı ve ağır ürünler için kullanılabilen çok yönlü bir araçtır. Kepçe çeşitli materyalleri taşımak üzere farklıtiplerde yapılabilmektedir.

Pnömatik Ekim Makineleri

Hassas ekim makinaları, tohumları belirli sıralar arası belirli uzaklıklarda sabit ekim derinliklerinde ekmekte kullanılmaktadır. Özellikle şeker pancarı gibi düzensiz, girintili çıkıntılı; marul gibi çok ufak boyutlu ve hafif; fasulye, nohut, mercimek gibi baklagiller ile mısır, ayçiçeği vb. ürünlerin ekiminde kullanılmaktadır.

Pulluk

Pulluk, traktörün arkasına bağlanarak kullanılan ve toprağı süren bir alettir. Tarlanın yeni bir ekime hazırlanmasında kullanılan en önemli ekipmanlardan birisidir. Traktörün pulluğu çekmesi ile; pulluk toprağı parçalar ve toprağı döndürür. Bu şekilde öncelikli olarak toprak gevşer, hava alır ve varsa toprak üzerinde yer alan yabancı ot ve saplar toprağın içine karışmış olur. Pulluk, üzerinde ürün yetişmiş ve uzun süre işlem görmemiş sıkılaşmış ve oturmuş toprağın ilk işlenişi sırasında kullanılmaktadır. Pulluğun görev yapan ana kısımları uç demiri ve kulak veya disk bölgesidir. Pulluğun uç demiri olarak adlandırılan kısım genellikle sertleştirilmiş çelikten yapılmıştır ve bu kısmın ana görevi pulluk ileri doğru hareket ederken toprağı yararak bir kanal açmaktır. Bu uç demirin yardığı ve açtığı toprak kulak veya disk bölgesi tarafından yan tarafa doğru tezekler halinde atılır. Pullukların birçoğunda devirme işlemi sağ tarafa doğru olmaktadır

Römork

Römork, motorlu araçların arkasına takılan ve yük taşımaya yarayan tekerlekli motorsuz vasıtadır. Çekici araçların arkasındaki çeki demirine takılan bu araçlar genel olarak tam ve yarı römork şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Ön aksa sahip olan tam römorklar çekici araca yük bindirmediği için genellikle tır, kamyon ve traktör gibi ağır vasıtalarda ticari amaçlarla kullanılmaktadır. Yarı römorklar ise yükün bir bölümünü taşıyıcı araca bindirdiği için çekme kuvveti daha az araçlarda kullanılmaktadır. Tarımsal faaliyetlerde hububat ve çeşitli mahsullerin taşınmasında kullanılan traktör römorku genellikle yarı römork şeklinde tasarlanmaktadır. Römork sayesinde ekstra araç ve yakıt maliyeti ortadan kalmaktadır. Römorkların büyüklüğüne göre taşınacak olan yük miktarı belirlenmelidir.

Saman Makinesi

Balya makinaları yeşil yemler, anız, çeşitli hayvan yemleri, hububat sapları gibi pek çok materyali tarladan dağınık halde ya da namlu halinde toplayıp sıkıştırarak ip ya da telle bağlayıp balya yapan makinalardır. Balyalama otun, sapın, samanın ya da yeşil yemlerin paketlenmesi işidir. Traktörle çekilen balya makinaları hareketini ya kuyruk milinden ya da üzerlerindeki motordan almaktadır. Hareketini kuyruk milinden alan ve traktörle çekilen balya makinalarında, traktör hem balya makinasını çalıştıracağından ve hem de balya makinasını çekeceğinden traktörün yeterince güçlü olması gerekmektedir.

Su Tankeri

Tanker, su taşımak ve pompa yardımı ile aktarmak, ihtiyaç duyulduğunda sulamak amacıyla tasarlanmıştır. Su tankı eliptik, silindirik veya "D" kesitte uygun kalınlıkta saç malzemeden veya paslanmaz çelikten imal edilmektedir. Tank üzerinde su miktarını gösteren seviye göstergesi vardır.

Yem Karma Makinesi

Harmak
Harmak
Özellikleri
BALYA BOYUTLARI
BALYA UZUNLUĞU
BALYA AĞIRLIĞI
İŞ GENİŞLİĞİ
HAŞBAY ÜNİTESİ
HAŞBAY BATÖRÜ DEVİR SAYISI
BAĞLAMA TİPİ
GÜÇ GEREKSİNİMİ
TRAKTÖR KUYRUK MİLİ DEVRİ
LASTİK TEKERLEK ÖLÇÜLERİ
UZUNLUK(YOL KONUMUNDA)
UZUNLUK(İŞ KONUMUNDA)
GENİŞLİK
YÜKSEKLİK
AĞIRLIK
İŞ VERİMİ(BALYA/GÜN)
2 İpli Haşbaysız
3 İpli Haşbaysız
36x46 Cm
0,35-1,3 M
12-26
170 Cm
-
-
2 İpli Düğümleme
60-70 Hp
540 Rpm
10.0/75-15.3
5,44 M
6,35 M
2,75 M
1,84 M
2200 Kg
1500-2200
36x46 Cm
0,35-1,3 M
-
155 Cm
Var
1935 Rpm
3 İpli Düğümleme
65 Hp
540 Rpm
10.0/75/15.3
5,62 M
6,51 M
2,60 M
1,80 M
2460
1200-2000
Sürüm
Sürüm
Özellikleri
Tambur Sayısı
Bıçak Sayısı
Kesme Genişliği
P.T.O (Kuyruk Mili Devri)
Tambur Devri
Traktör Güç İhtiyacı
Ağırlık
SM 205 SD
SM 165
SM 165 Liftli
SM 185
SM 185 Liftli
5
2
60/70
540
205
78,6 m/s
700 kg
2
6
165 cm
540
1919
45 hp
345 kg
2
6
165 cm
540
1919
45 hp
345 kg
2
6
185 cm
540
1919
60 hp
400 kg
2
6
185 cm
540
1919
60 hp
420 kg
Çelikel
Çelikel
Özellikleri
Yükseklik
Genişlik
Uzunluk
Ryker
2845mm
220mm
7110mm
Harmak
Harmak
Özellikleri
AĞIRLIK
GENİŞLİK
UZUNLUK
BOŞALTMA YÜKSEKLİĞİ
MOTOR GÜCÜ
TRAKTÖR KUYRUK MİLİ DEVRİ
DEPO KAPASİTESİ
İŞ KAPASİTESİ (DEKAR/SAAT)
SAĞ LASTİK TEKERLEK ÖLÇÜLERİ
SOL LASTİK TEKERLEK ÖLÇÜLERİ
PHM-STAR
4320 Kg
3,84 M
6 M
4,1 M
85 Hp
540 Rpm
3000 Kg
2,5 - 3,5
16/70-20
9,5-24
Hasbek
Hasbek
Özellikleri
Ürün Kodu
Ebat
Su Kapasitesi
Malzeme
Büyükbaş Krom
H-S3
195x47x85cm
240lt
CrNi POLİETİLEN
Şakalak
Şakalak
Özellikleri

ŞK-HM
ŞK-HMB
ŞK-HM-T
ŞK-HM-Y
BETA AF
BETA A
BETA B
BETA C
ALFA C
ALFA C+
ALFA D
ALFA M
LEPUS CYF
BETA AF
Özellikleri
Depo Malzemesi
Depo Litresi
Pompa Modeli
Pompa Debisi
Pompa Basıncı
Kontrol Paneli
İş Genişliği
Nozul Tipi
Nozul Sayısı
Nozullar Arası Mesafe
İlaçlama Kolu Yüksekliği Ayarı
İlaçlama Kolu Katlanması Ayarı
Gereken Traktör Gücü
Çalışma Devri
Ağırlık
En
Genişlik
Yükseklik
Kamyon Yükleme Adedi
Tır Yükleme Adedi
20 Konteyner Yükleme Adedi
40 Konteyner Yükleme Adedi
BETA AF 400
BETA AF 600
Polyester
400
Önallar C71
71
50
OG 403
10
Konik Hüzmeli Pirinç
20
50
Manuel
Manuel
40
540
137
135
70
135
18
30
16
32
Polyester
600
Önallar C71
71
50
OG 403
10
Konik Hüzmeli Pirinç
20
50
Manuel
Manuel
40
540
139
135
70
135
18
30
16
32
BETA A
Özellikleri
Depo Malzemesi
Depo Litresi
Pompa Modeli
Pompa Debisi
Pompa Basıncı
Kontrol Paneli
İş Genişliği
Nozul Tipi
Nozul Sayısı
Nozullar Arası Mesafe
İlaçlama Kolu Yüksekliği Ayarı
İlaçlama Kolu Katlanması Ayarı
Gereken Traktör Gücü
Çalışma Devri
Ağırlık
En
Genişlik
Yükseklik
Kamyon Yükleme Adedi
Tır Yükleme Adedi
20 Konteyner Yükleme Adedi
40 Konteyner Yükleme Adedi
BETA A 600
BETA A 800
BETA A 1000
Polietilen
600
Önallar C71
71
50
OG 403
10
Konik Hüzmeli Pirinç
20
50
Manuel
Manuel
40
540
156
135
70
150
18
30
16
32
Polietilen
800
Önallar C71
71
50
OG 403
10
Konik Hüzmeli Pirinç
20
50
Manuel
Manuel
40
540
202
148
85
156
15
27
11
32
Polietilen
1000
Önallar C71
71
50
OG 403
10
Konik Hüzmeli Pirinç
20
50
Manuel
Manuel
40
540
210
148
85
176
18
30
16
32
BETA B
Özellikleri
Depo Malzemesi
Depo Litresi
Pompa Modeli
Pompa Debisi
Pompa Basıncı
Kontrol Paneli
İş Genişliği
Nozul Tipi
Nozul Sayısı
Nozullar Arası Mesafe
İlaçlama Kolu Yüksekliği Ayarı
İlaçlama Kolu Katlanması Ayarı
Gereken Traktör Gücü
Çalışma Devri
Ağırlık
En
Genişlik
Yükseklik
Kamyon Yükleme Adedi
Tır Yükleme Adedi
20 Konteyner Yükleme Adedi
40 Konteyner Yükleme Adedi
BETA B 600
BETA B 800
BETA B 1000
Polietilen
600
Önallar 96
96
50
OSR 50-3
12
Konik Hüzmeli Pirinç
25
50
Hidrolik
Manuel
40
540
250
135
100
217
12
21
8
16
Polietilen
800
Önallar 96
96
50
OSR 50-3
12
Konik Hüzmeli Pirinç
25
50
Hidrolik
Manuel
40
540
274
148
103
217
11
20
6
16
Polietilen
1000
Önallar 96
96
50
OSR 50-3
12
Konik Hüzmeli Pirinç
25
50
Hidrolik
Manuel
40
540
285
148
103
217
11
20
6
16
BETA C
Özellikleri
Depo Malzemesi
Depo Litresi
Pompa Modeli
Pompa Debisi
Pompa Basıncı
Kontrol Paneli
İş Genişliği
Nozul Tipi
Nozul Sayısı
Nozullar Arası Mesafe
İlaçlama Kolu Yüksekliği Ayarı
İlaçlama Kolu Katlanması Ayarı
Gereken Traktör Gücü
Çalışma Devri
Ağırlık
En
Genişlik
Yükseklik
Kamyon Yükleme Adedi
Tır Yükleme Adedi
20 Konteyner Yükleme Adedi
40 Konteyner Yükleme Adedi
BETA C 600
BETA C 800
BETA C 1000
Polietilen
600
Önallar 96
96
50
OSR 50-5
16
Konik Hüzmeli Pirinç
33
50
Hidrolik
Manuel
50
540
394
135
103
217
7
12
8
16
Polietilen
800
Önallar 96
96
50
OSR 50-5
16
Konik Hüzmeli Pirinç
33
50
Hidrolik
Manuel
50
540
414
148
103
217
7
12
6
16
Polietilen
1000
Önallar 96
96
50
OSR 50-5
16
Konik Hüzmeli Pirinç
33
50
Hidrolik
Manuel
50
540
426
148
103
217
7
12
6
16
ALFA C
Özellikleri
Depo Malzemesi
Depo Litresi
Pompa Modeli
Pompa Debisi
Pompa Basıncı
Kontrol Paneli
İş Genişliği
Nozul Tipi
Nozul Sayısı
Nozullar Arası Mesafe
İlaçlama Kolu Yüksekliği Ayarı
İlaçlama Kolu Katlanması Ayarı
Gereken Traktör Gücü
Çalışma Devri
Ağırlık
En
Genişlik
Yükseklik
Kamyon Yükleme Adedi
Tır Yükleme Adedi
20 Konteyner Yükleme Adedi
40 Konteyner Yükleme Adedi
ALFA C 600
ALFA C 800
ALFA C 1000
Polietilen
600
Önallar C96
96
50
OSR50-5
16
Konik Hüzmeli Pirinç
33
50
Hidrolik
Manuel
50
540
597
280
165
220
5
11
6
13
Polietilen
800
Önallar C96
96
50
OSR50-5
16
Konik Hüzmeli Pirinç
33
50
Hidrolik
Manuel
50
540
618
280
165
220
5
11
6
13
Polietilen
1000
Önallar C96
96
50
OSR50-5
16
Konik Hüzmeli Pirinç
33
50
Hidrolik
Manuel
50
540
627
280
165
220
5
11
6
13
ALFA C+
Özellikleri
Depo Malzemesi
Depo Litresi
Pompa Modeli
Pompa Debisi
Pompa Basıncı
Kontrol Paneli
İş Genişliği
Nozul Tipi
Nozul Sayısı
Nozullar Arası Mesafe
İlaçlama Kolu Yükseklk Ayarı
İlaçlama Kolu Katlanması Ayarı
Gereken Traktör Gücü
Çalışma Devri
Ağırlık
En
Genişlik
Yükseklik
Kamyon Yükleme Adedi
Tır Yükleme Adedi
20 Konteyner Yükleme Adedi
40 Konteyner Yükleme Adedi
ALFA C+ 600
ALFA C+ 800
ALFA C+ 1000
ALFA C+ 1300
Polietilen
600
Önallar C96
96
50
OSR50-5
16
Konik Hüzmeli Pirinç
33
50
Hidrolik
Manuel
50
540
625
280
165
265
5
11
6
13
Polietilen
800
Önallar C96
96
50
OSR50-5
16
Konik Hüzmeli Pirinç
33
50
Hidrolik
Manuel
50
540
642
280
165
265
5
11
6
13
Polietilen
1000
Önallar C96
96
50
OSR50-5
16
Konik Hüzmeli Pirinç
33
50
Hidrolik
Manuel
50
540
651
280
165
265
5
11
6
13
Polietilen
1300
Önallar C96
96
50
OSR50-5
16
Konik Hüzmeli Pirinç
33
50
Hidrolik
Manuel
50
540
670
280
165
265
5
11
6
13
ALFA D
Özellikleri
Depo Malzemesi
Depo Litresi
Pompa Modeli
Pompa Debisi
Pompa Basıncı
Kontrol Paneli
İş Genişliği
Nozul Tipi
Nozul Sayısı
Nozullar Arası Mesafe
İlaçlama Kolu Yükseklk Ayarı
İlaçlama Kolu Katlanması Ayarı
Gereken Traktör Gücü
Çalışma Devri
Ağırlık
En
Genişlik
Yükseklik
Kamyon Yükleme Adedi
Tır Yükleme Adedi
20 Konteyner Yükleme Adedi
40 Konteyner Yükleme Adedi
ALFA D 800
ALFA D 1000
ALFA D 1300
Polietilen
800
Önallar C96
96
50
OSR40-5
15
Yelpaze Hüzmeli Nozul
30
50
Hidrolik
Hidrolik
70-80
540
620
250
185
280
3
6
3
5
Polietilen
1000
Önallar C96
96
50
OSR40-5
15
Yelpaze Hüzmeli Nozul
30
50
Hidrolik
Hidrolik
70-80
540
650
250
185
280
3
6
3
5
Polietilen
1300
Önallar C96
96
50
OSR40-5
15
Yelpaze Hüzmeli Nozul
30
50
Hidrolik
Hidrolik
70-80
540
665
250
185
280
3
6
3
5
ALFA M
Özellikleri
Depo Malzemesi
Depo Litresi
Pompa Modeli
Pompa Debisi
Pompa Basıncı
Kontrol Paneli
İş Genişliği
Nozul Tipi
Nozul Sayısı
Nozullar Arası Mesafe
İlaçlama Kolu Yükseklk Ayarı
İlaçlama Kolu Katlanması Ayarı
Gereken Traktör Gücü
Çalışma Devri
Ağırlık
En
Genişlik
Yükseklik
Kamyon Yükleme Adedi
Tır Yükleme Adedi
20 Konteyner Yükleme Adedi
40 Konteyner Yükleme Adedi
ALFA M 1000
ALFA M 1300
Polietilen
1000
Önallar C145
145
50
OSR40-5
15
Yelpaze Hüzmeli Nozul
30
50
Hidrolik
Hidrolik
90
540
1125
240
180
345
3
6
3
5
Polietilen
1300
Önallar C145
145
50
OSR40-5
15
Yelpaze Hüzmeli Nozul
30
50
Hidrolik
Hidrolik
90
540
1150
240
180
345
3
6
3
5
LEPUS CYF
Özellikleri
Depo Malzemesi
Depo Litresi
Pompa Modeli
Pompa Debisi
Pompa Basıncı
Kontrol Paneli
İş Genişliği
Nozul Tipi
Nozul Sayısı
Nozullar Arası Mesafe
İlaçlama Kolu Yüksekliği Ayarı
İlaçlama Kolu Katlanması Ayarı
Gereken Traktör Gücü
Çalışma Devri
Ağırlık
En
Genişlik
Yükseklik
Kamyon Yükleme Adedi
Tır Yükleme Adedi
40 Konteyner Yükleme Adedi
LEPUS CYF 1000
LEPUS CYF 1600
LEPUS CYF 2000
Polyester
1000
Önallar C96
96
50
OSR 50-5
16
Konik Hüzmeli Pirinç
33
50
Hidrolik
Manuel
60
540
782
347
272
225
4
12
10
Polyester
1600
Önallar C96
96
50
OSR 50-5
16
Konik Hüzmeli Pirinç
33
50
Hidrolik
Manuel
60
540
820
348
272
225
4
12
10
Polyester
2000
Önallar C96
96
50
OSR 50-5
16
Konik Hüzmeli Pirinç
33
50
Hidrolik
Manuel
60
540
832
385
272
225
4
12
10
SÜRÜM
SÜRÜM
Özellikleri
Şase
Yatakları
Çubukları
Teker Tırmık Adedi
Traktör Gücü
Topmala Kapasite
Ağırlık
İş Genişliği
Taşıma Genişliği
Rotordaki Kol Sayısı
Het Koldaki Yay Sayısı
Traktör Güç İhtiyacı
Helikopter
Akrobat 4'lü
Akrobat 5'li
-
-
-
-
-
-
360 kg
3,30
1,50
9
3
45 hp
Ağır iş mukavim çelik boru
8 Adet Rulman
Özel halitalı yay çekirdeği
4 Adet
25 hp'den yukarı
270 cm
150 kg
-
-
-
-
-
Ağır iş mukavim çelik boru
10 Adet Rulman
Özel halitalı yay çekirdeği
5 Adet
25 hp'den yukarı
370 cm
150 kg
-
-
-
-
-
Tümosan
Tümosan
Özellikleri
Maksimum Taşıma Kapasitesi (kg)
Maksimum Kaldırma Süresi (sn)
Alt Açılır Tip Kova (cm)
Ataşman Dengeleyici Manivela Sistemi
Joystick Kumanda Sistemi
Elektro-Hidrolik 3. Hat
Kolay Ataşman Değişim Sistemi
Yükleyici Kaldırıcı Silindir Özelliği (mm)
Yükleyici Devirici Silindir Özelliği (mm)
Traktör Hidrolik Sistemi İle Çalışma Özelliği
Tümosan Traktör Serileri
Maksimum Kaldırma Yüksekliği (m) Perno Merkezinden
Maksimum Kaldırma Yükseliği (m) Ataşman Alt Noktasından
Yükleyici Bom Merkezi (m)
Yükleyici Dik Ayak Merkezi (m)
Ataşman Boşaltma Açısı
Üst Noktada Ataşman Toplama Açısı
Alt Noktada Ataşman Toplama Açısı
Zeminden Alçalma Mesafesi (m)
FL 600
FL 750
FL 1000
FL 1500
FL 1750
600
12
130
-
+
-
Opsiyonel
40x70
40x63
Standart
4000-4100-4200
2,9
2,6
1,45
1,55
58
55
45
0,1
750
12
150
-
+
-
Opsiyonel
40x70
40x63
Standart
5200
3,2
3,9
1,55
155
58
55
45
0,1
1000
12
170
-
+
-
Opsiyonel
45x70
40x63
Standart
6000-6100
3,5
3,3
1,75
1,55
58
55
45
0,1
1500
8
200
+
+
+
+
45x75
45x70
Standart
7000-7100-8000-8100
3,9
3,7
2,25
1,45
58
55
45
0,1
1750
8
220
+
+
+
+
50x80
45x75
Standart
9100
4,2
4
2,55
1,65
58
55
45
0,1
Standart Pulluk
Yatık Yaylı Pulluk
Boğaz Doldurma Pulluğu
Dik Yaylı Pulluk
Profil Şasi Pulluk
Bahçe Pulluğu
Kamalı Pulluk
Pimli Pulluk
Set ve Kanal Pulluğu
Mikro Pulluk
Gaz Emniyetli Döner Kulaklı Pulluk
Döner Kulaklı Pulluk (Çizgi Dışı)
Döner Kulaklı Pulluk
Diskli Pulluk
Standart Pulluk
Özellikleri
ŞASİ YÜKSEKLİĞİ (CM)
GÖVDE ARASI (CM)
İŞ GENİŞLİĞİ (CM)
İŞ DERİNLİĞİ (CM)
TEKLİ AĞIRLIK
İKİLİ AĞIRLIK
ÜÇLÜ AĞIRLIK
DÖRTLÜ AĞIRLIK
BEŞLİ AĞIRLIK
ALTILI AĞIRLIK
TEKLİ GÜÇ
İKİLİ GÜÇ
ÜÇLÜ GÜÇ
DÖRTLÜ GÜÇ
BEŞLİ GÜÇ
ALTILI GÜÇ
SP
60-68
60-84
22-40
18-35
108-220
145-308
208-485
316-715
394-890
435-962
20-50
20-70
30-90
35-100
50-120
60-150
Yatık Yaylı Pulluk
Özellikleri
GÖVDE SAYISI (ADET)
ŞASİ YÜKSEKLİĞİ (CM)
GÖVDE ARASI (CM)
İŞ GENİŞLİĞİ (CM)
İŞ DERİNLİĞİ (CM)
AĞIRLIK (KG)
GÜÇ (HP)
OPB
3-5
75
75-80
25-40
16-28
670-1014
50-120
Boğaz Doldurma Pulluğu
Özellikleri
GÖVDE SAYISI
ŞASİ YÜKSEKLİĞİ
GÖVDE ARASI
KANAL DİBİ
KANAL GENİŞLİĞİ
KANAL DERİNLİĞİ
AĞIRLIK
GÜÇ
RP
PRA
3-4
60
60-95
25
34-40-46
20-35
224-285
40-65
3-5
65
70-90
25
34-40-46
20-35
262-450
50-90
Dik Yaylı Pulluk
Özellikleri
ŞASİ YÜKSEKLİĞİ (CM)
GÖVDE ARASI (CM)
İŞ GENİŞLİĞİ (CM)
İŞ DERİNLİĞİ (CM)
İKİLİ AĞIRLIK
ÜÇLÜ AĞIRLIK
DÖRTLÜ AĞIRLIK
BEŞLİ AĞIRLIK
İKİLİ GÜÇ
ÜÇLÜ GÜÇ
DÖRTLÜ GÜÇ
BEŞLİ GÜÇ
OP
70
75
25,5-37,5
24-30
390-430
560-610
745-770
915-950
30-60
45-80
70-90
80-110
Profil Şasi Pulluk
Özellikleri
ŞASİ YÜKSEKLİĞİ (CM)
GÖVDE ARASI (CM)
İŞ GENİŞLİĞİ (CM)
İŞ DERİNLİĞİ (CM)
İKİLİ AĞIRLIK
ÜÇLÜ AĞIRLIK
DÖRTLÜ AĞIRLIK
BEŞLİ AĞIRLIK
ALTILI AĞIRLIK
İKİLİ GÜÇ
ÜÇLÜ GÜÇ
DÖRTLÜ GÜÇ
BEŞLİ GÜÇ
ALTILI GÜÇ
PSP
75
75-85
18-50
20-32
339-383
490-560
650-730
760-895
900-1050
40-70
45-85
60-90
70-120
80-160
Bahçe Pulluğu
Özellikleri
GÖVDE SAYISI (ADET)
ŞASİ YÜKSEKLİĞİ (CM)
GÖVDE ARASI (CM)
İŞ GENİŞLİĞİ (CM)
İŞ DERİNLİĞİ (CM)
AĞIRLIK (KG)
GÜÇ (HP)
BP
3-6
60
51
90-180
20
240-492
25-60
Kamalı Pulluk
Özellikleri
ŞASİ YÜKSEKLİĞİ (CM)
GÖVDE ARASI (CM)
İŞ GENİŞLİĞİ (CM)
İŞ DERİNLİĞİ (CM)
TEKLİ AĞIRLIK
İKİLİ AĞIRLIK
ÜÇLÜ AĞIRLIK
DÖRTLÜ AĞIRLIK
BEŞLİ AĞIRLIK
TEKLİ GÜÇ
İKİLİ GÜÇ
ÜÇLÜ GÜÇ
DÖRTLÜ GÜÇ
BEŞLİ GÜÇ
KP
64-70
59-82
23,5-375
20-30
134-215
192-306
275-466
408-675
573-850
25-60
35-70
40-90
60-100
70-120
Pimli Pulluk
Özellikleri
ŞASİ YÜKSEKLİĞİ (CM)
GÖVDE ARASI (CM)
İŞ GENİŞLİĞİ (CM)
İŞ DERİNLİĞİ (CM)
İKİLİ AĞIRLIK
ÜÇLÜ AĞIRLIK
DÖRTLÜ AĞIRLIK
BEŞLİ AĞIRLIK
ALTILI AĞIRLIK
İKİLİ GÜÇ
ÜÇLÜ GÜÇ
DÖRTLÜ GÜÇ
BEŞLİ GÜÇ
ALTILI GÜÇ
PP
60-66
58-76
23,5-37,5
20-30
200-255
258-376
349-555
479-720
585-865
20-60
30-80
40-90
50-110
65-135
Set ve Kanal Pulluğu
Özellikleri
ŞASİ YÜKSEKLİĞİ (CM)
GÖVDE ARASI (CM)
SET GENİŞLİĞİ (CM)
SET YÜKSEKLİĞİ (CM)
KANAL GENİŞLİĞİ (CM)
KANAL YÜKSEKLİĞİ (CM)
AĞIRLIK (KG)
GÜÇ (HP)
SKP
70-85
90-170
20-100
40-70
84-130
40-70
248-439
30-100
Mikro Pulluk
Özellikleri
GÖVDE SAYISI (ADET)
ŞASİ YÜKSEKLİĞİ (CM)
GÖVDE ARASI (CM)
İŞ GENİŞLİĞİ (CM)
İŞ DERİNLİĞİ (CM)
AĞIRLIK (KG)
GÜÇ (HP)
MP
MPB
1-5
47
43
23-115
16
50-207
10-45
2-5
47
43
46-115
16
125-267
15-45
Gaz Emniyetli Döner Kulaklı Pulluk
Özellikleri
GÖVDE SAYISI (ADET)
ŞASİ YÜKSEKLİĞİ (CM)
GÖVDE ARASI (CM)
İŞ GENİŞLİĞİ (CM)
İŞ DERİNLİĞİ (CM)
AĞIRLIK (KG)
GÜÇ (HP)
DPHE
DPAHE
3-4
80
85
105-180
30-40
1170-1520
90-150
5
85
85
200-250
30-40
1980-2020
150-180
Döner Kulaklı Pulluk (Çizgi Dışı)
Özellikleri
GÖVDE SAYISI (ADET)
ŞASİ YÜKSEKLİĞİ (CM)
GÖVDE ARASI (CM)
İŞ GENİŞLİĞİ (CM)
İŞ DERİNLİĞİ (CM)
AĞIRLIK (KG)
GÜÇ (HP)
URPH
4-5
72
90
160-225
35-40
2120-2300
160-200
Döner Kulaklı Pulluk
Özellikleri
ŞASİ YÜKSEKLİĞİ (CM)
GÖVDE ARASI (CM)
İŞ GENİŞLİĞİ (CM)
İŞ DERİNLİĞİ (CM)
İKİLİ AĞIRLIK
ÜÇLÜ AĞIRLIK
DÖRTLÜ AĞIRLIK
BEŞLİ AĞIRLIK
İKİLİ GÜÇ
ÜÇLÜ GÜÇ
DÖRTLÜ GÜÇ
BEŞLİ GÜÇ
DPH
DP
70
75
18-32,5
20-26
577-595
740-760
920-1032
1010-1160
45-60
50-70
70-90
80-100
70
80
25-50
26-32
700-716
840-925
1115-1185
1320-1500
55-90
60-90
80-110
90-130
Diskli Pulluk
Özellikleri
DİSK SAYISI (ADET)
DİSK ÇAPI (MM)
ŞASİ YÜKSEKLİĞİ (CM)
İŞ GENİŞLİĞİ (CM)
İŞ DERİNLİĞİ (CM)
AĞIRLIK (KG)
GÜÇ (HP)
DIP
DIPB
2-6
660
68
50-190
26
364-770
40-110
3-4
660
68
75-100
26
423-555
50-80
Palazoğlu Tek Dingil
Palazoğlu Çift Dingil
Palazoğlu Tır Tipi
Palazoğlu Tek Dingil
Özellikleri
Yükleme Kapasitesi
Boş Ağırlık
Toplam Yüklü Ağırlık
Yükleme Hacimi
Dingil Sayısı
Teker Sayısı
Standart Lastik
Kasa Uzunluğu
Kasa Genişliği
Kasa Yüksekliği
İlave Yüksekliği
Toplam Uzunluk
1 Ton
1,5 Ton
2,5 Ton
2,5 Ton Fındık
3,5 Ton
4 Ton
5 Ton
6 Ton
6 Ton Çift Lastik
8 Ton
1000
600
1600
1,4 m³
1
2
600x16
2000
1200
300
200
3360
1500
650
2150
2,1 m³
1
2
600x16
2500
1700
300
200
3560
2500
750
3250
2,5 m³
1
2
750x16
2700
1700
300
250
3800
2500
750
3250
3,3 m³
1
2
750x16
2700
1100
1100
0
3800
3500
1110
4610
4,3 m³
1
2
900x16
3000
1900
40
250
4100
4000
1125
5125
5 m³
1
2
900x16
3300
1900
450
350
4400
5000
1250
6250
5,3 m³
1
2
900x16
3500
2000
450
250
4600
6000
1430
7430
9,6 m³
1
2
400/60-15,5
3800
2100
500
350 + 350
4900
6000
1600
7600
6,8 m³
1
4
750x16
3800
2100
500
3500
4900
8000
1800
9800
11,4 m³
1
2
500/50-17
3800
2300
600
350 + 350
4900
Palazoğlu Çift Dingil
Özellikleri
Yükleme Kapasitesi
Boş Ağırlık
Toplam Yüklü Ağırlık
Yükleme Hacimi
Dingil Sayısı
Teker Sayısı
Standart Lastik
Kasa Uzunluğu
Kasa Genişliği
Kasa Yüksekliği
İlave Yüksekliği
Toplam Uzunluk
4 Ton
5 Ton
6 Ton
8 Ton
10 Ton
12 Ton
14 Ton
15 Ton
4000
1750
5750
6,0 m³
2
4
750x16
4000
2000
500
250
5500
5000
120
6920
8,6 m³
2
4
900x16
4500
2000
600
300
6250
6000
2250
8250
13 m³
2
4
12,5/80-15,3
4750
2100
600
350 + 350
6350
8000
2700
10700
13,7 m³
2
4
400/60-15,5
4800
2200
600
350 + 350
6350
10000
2950
12950
14,3 m³
2
4
400/60-15,5
5000
2200
600
350 + 350
6400
12000
3250
15250
16,1 m³
2
4
500/50-17
5000
2300
600
400 + 400
6800
14000
3400
17400
18,1 m³
2
4
500/50-17
5250
2300
700
400 + 400
6850
15000
3400
18400
20,2 m³
2
4
435/50-19,5
5500
2300
800
400 + 400
7100
Palazoğlu Tır Tipi
Özellikleri
Yükleme Kapasitesi
Boş Ağırlık
Toplam Yüklü Ağırlık
Yükleme Hacimi
Dingil Sayısı
Teker Sayısı
Standart Lastik
Kasa Uzunluğu
Kasa Genişliği
Kasa Yüksekliği
İlave Yüksekliği
Toplam Uzunluk
6 Ton
8 Ton
10 Ton
12 Ton
14 Ton
15 Ton
18 Ton
6000
1920
1920
10,6 m³
2
4
12,5/80-15,3
4000
2200
600
300 + 300
5150
8000
2250
10250
12,2 m³
2
4
12,5/80-15,3
4250
2200
600
350 + 350
5400
10000
2700
12700
12,9 m³
2
4
400/60-15,5
4500
2200
6000
350 + 350
5650
12000
2950
14950
14,8 m³
2
4
500/50-17
4800
2200
700
350 + 350
6150
14000
3150
17150
17,3 m³
2
4
500/50-17
5000
2300
700
350 + 350
6150
15000
3310
18310
17,9 m³
2
4
500/50-17
5200
2300
700
400 + 400
6550
18000
3750
21750
20,7 m³
2
4
435/50-19,5

©Copyright 2021 FORTE TRADE COMPANY

×

ÜRÜNLER

×

Traktör

4000 Serisi

4000 Serisi

3 Silindirli, 48 Beygir Motor Seçeneğiyle Yüksek Çekiş Performansı ve Düşük Yakıt Tüketimi Sunan Çiftçinin Hızlı Dostu.

KEŞFET

5200L Serisi

5200L Serisi

3 Silindirli Turbo İntercooler, 55-85 Beygir Aralığında Motor Seçenekleriyle Yüksek Çekiş Performansı ve Düşük Yakıt Tüketimi Sunan Bahçe Traktörü.

KEŞFET

5200S Serisi (Kısa Bağ-Bahçe)

5200S Serisi (Kısa Bağ-Bahçe)

3 Silindirli Turbo Intercooler, 50-65 Beygir Aralığında Motor Seçenekleriyle Yüksek Çekiş Performansı Ve Düşük Yakıt Tüketimi Sunan Kısa Bağ-Bahçe Traktörü.

KEŞFET

5200N Serisi (Dar Bağ-Bahçe)

5200N Serisi (Dar Bağ-Bahçe)

3 Silindirli Turbo Intercooler, 50-75 Beygir Aralığında Motor Seçenekleriyle Yüksek Çekiş Performansı ve Düşük Yakıt Tüketimi Sunan İdeal Ölçüleriyle Dar Bağ-Bahçe Traktörü.

KEŞFET

6000 Serisi

6000 Serisi

3 Silindirli Turbo Intercooler, 50-65 Beygir Aralığında Motor Seçenekleriyle Yüksek Çekiş Performansı Ve Düşük Yakıt Tüketimi Sunan Tarla Traktörü.

KEŞFET

7000 Serisi

7000 Serisi

3 Silindirli Turbo Intercooler, 65 Beygir Motor Seçeneği, Yüksek Çekiş Performansı Ve Düşük Yakıt Tüketimi Sunan Tarla Traktörü.

KEŞFET

8000 Serisi

8000 Serisi

4 Silindirli Turbo Intercooler, 75-95 Beygir Aralığında Motor Seçenekleriyle Yüksek Çekiş Performansı Ve Düşük Yakıt Tüketimi Sunan Tarla Traktörü.

KEŞFET

8100 Serisi

8100 Serisi

4 Silindirli Turbo Intercooler, 75-105 Beygir Aralığında Motor Seçenekleriyle Yüksek Çekiş Performansı ve Düşük Yakıt Tüketimi Sunan Tarla Traktörü.

KEŞFET

Zirai Ekipmanlar

Balya Makineleri

Balya Makineleri

Balya makinaları yeşil yemler, anız, çeşitli hayvan yemleri, hububat sapları gibi pek çok materyali tarladan dağınık halde ya da namlu halinde toplayıp sıkıştırarak ip ya da telle bağlayıp balya yapan makinalardır. Balyalama otun, sapın, samanın ya da yeşil yemlerin paketlenmesi işidir. Traktörle çekilen balya makinaları hareketini ya kuyruk milinden ya da üzerlerindeki motordan almaktadır. Hareketini kuyruk milinden alan ve traktörle çekilen balya makinalarında, traktör hem balya makinasını çalıştıracağından ve hem de balya makinasını çekeceğinden traktörün yeterince güçlü olması gerekmektedir.

KEŞFET

Çayır ve Yonca Biçme Makineleri

Çayır ve Yonca Biçme Makineleri

Diskli çayır ve yonca biçme makineleri yonca, fiğ gibi ürünlerin biçilerek tarlada bırakılması için kullanılmaktadır. Bazı makineler asılı model olarak üretilirken bazıları da, diskli çekili tip modeller olarak üretilmektedir. Tamburlu çayır biçme makinelerinin dönme hareketi nedeniyle bitkinin köküne verdiği zarar, diskli çayır biçme makinelerinde oluşmamaktadır. Diskli çayır biçme makinelerinde kauçuk sıkma merdaneleri sayesinde, biçilen ota (kesmeden) ezerek çentik atılır. Bu çentikler sayesinde ot besin değerlerini kaybetmeden daha hızlı kurur.

KEŞFET

Diskaro

Diskaro

Diskaro, tırmık grubuna giren ve toprak işlemede kullanılan bir zirai alet çeşididir. Anız bozmada, tohum yatağı hazırlamada, toprak üzerinde bulunan sap ve yeşil ot gibi organik maddeleri kıyıp parçalamada kullanılmaktadır. Özellikle yağışın bol olduğu mevsimlerde hızlı büyüyen yeşil otlarla mücadelede kullanılır.

KEŞFET

Götürücü Elevatör

Götürücü Elevatör

Helezon götürücü, toz ve tanecikli akışkanların mekanik dönü hareketi ile boru ya da tekne içinde hareketini sağlayan ve kısa mesafelerde tahıl ve çekirdek gibi ürünlerin taşınması için kullanılan ekipmanlardır.

KEŞFET

Gübre Serpme Makinesi

Gübre Serpme Makinesi

Gübre serpme makinaları, gübrenin toprağa serpilmesi ve homojen bir şekilde dağıtılması için kullanılmaktadır. Gübre serpme makinası çift diskli, hidrolik kumandalı, kuyruk milinden hareket alan, asılır tip ve çekilir tip olmak üzere iki tipte üretilmektedir. Gübre serpme makinalarının gübre atılacak tarlaya nakli çok rahat yapılabilmektedir ve yüksek depo kapasiteli makinalarda gübre nakli için ikinci bir traktör ihtiyacı azalmaktadır.

KEŞFET

Hasat Söküm Makinesi

Hasat Söküm Makinesi

Pancar hasat makinası, şeker pancarının yaprak kesimini, baş kesimini; sökme, temizleme, depolama ve boşaltma işlemlerini bir arada yapan, tek sıralı söküm makinesidir.Hasat ve temizliğin aynı anda yapılmasını sağlamasıyla zamandan tasarruf ettirmektedir. Ayrıca pancarları, pazara taze ve daha hasarsız olarak sunmayı mümkün kılmaktadır.

KEŞFET

Hayvan Suluğu

Hayvan Suluğu

Hayvan suluğu, çiftlik hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılayan bir araçtır. Büyük ve küçükbaş hayvanların her daim taze, temiz ve yeterli miktarda suya erişimi gereklidir. Demir-döküm emaye ve aqua plastik malzemeden üretilebilen hayvan suluklarının, kışın soğuk etkilerine ve donmaya karşı ısıtıcılı modelleri mevcuttur.

KEŞFET

Hububat Ekim Makinesi

Hububat Ekim Makinesi

Mibzer, tohum atma amacıyla kullanılan bir tarım aletidir. Traktör ya da başka bir çekici ile çekilebilen tekerlekli ve tohumun konulduğu hazneden oluşur. Toprağa homojen dağılımda istenen miktarda tohumu belirli bir derinliğe atmada kullanılan önemli bir tarım makinasıdır.

KEŞFET

İlaçlama Makinesi

İlaçlama Makinesi

İlaçlama makinaları, bitkileri zarar ve hastalıklardan koruma amacıyla, kullanılan kimyasal maddeyi bitki kısımları (yaprak, dal, meyve) üzerine atan makinalardır. İlaçlama makinaları, kullanıldıkları güç kaynağına göre; elle kullanılan, traktörle kullanılan ve hava araçlarıyla kullanılan olmak üzere 3 gruba ayrılırlar. Ayrıca atılan ilacın durumuna göre; sıvı ilaç dağıtanlar ve katı ilaç dağıtanlar (tozlayıcılar) olmak üzere ayrıl yapılmaktadır. Sıvı ilaçlama makinaları püskürttükleri sıvı ilaç damlacıklarının büyüklüğüne göre de pülverizatörler, atomizörler ve sisleyiciler olmak üzere 3 tipe ayrılmaktadır

KEŞFET

Ot Toplama Tırmığı

Ot Toplama Tırmığı

Ot toplama tırmığı, biçilmiş sap, yonca, ot, çayır ve benzeri yem bitkilerinin toplama ve balyalama işlemlerinin kolaylaştırılması amacı ile, otların yayılması, çevrilmesi, toplanması ve namlu yapılması işlemlerini sağlayan bir makinedir.

KEŞFET

Ön Yükleyiciler

Ön Yükleyiciler

Ön yükleyiciler, çeşitli tarım ürünlerinin (pancar, patates, saman, ot vb.) yüklenip boşaltılmasında kullanılan araçlarıdır. Ön yükleyici, traktörün önüne mafsallı olarak bağlı iki kol ve bunun baştaki uçlarına bağlanmış kepçeden oluşmaktadır. Bu araç, uzun saplı ve ağır ürünler için kullanılabilen çok yönlü bir araçtır. Kepçe çeşitli materyalleri taşımak üzere farklıtiplerde yapılabilmektedir.

KEŞFET

Pnömatik Ekim Makineleri

Pnömatik Ekim Makineleri

Hassas ekim makinaları, tohumları belirli sıralar arası belirli uzaklıklarda sabit ekim derinliklerinde ekmekte kullanılmaktadır. Özellikle şeker pancarı gibi düzensiz, girintili çıkıntılı; marul gibi çok ufak boyutlu ve hafif; fasulye, nohut, mercimek gibi baklagiller ile mısır, ayçiçeği vb. ürünlerin ekiminde kullanılmaktadır.

KEŞFET

Pulluk

Pulluk

Pulluk, traktörün arkasına bağlanarak kullanılan ve toprağı süren bir alettir. Tarlanın yeni bir ekime hazırlanmasında kullanılan en önemli ekipmanlardan birisidir. Traktörün pulluğu çekmesi ile; pulluk toprağı parçalar ve toprağı döndürür. Bu şekilde öncelikli olarak toprak gevşer, hava alır ve varsa toprak üzerinde yer alan yabancı ot ve saplar toprağın içine karışmış olur. Pulluk, üzerinde ürün yetişmiş ve uzun süre işlem görmemiş sıkılaşmış ve oturmuş toprağın ilk işlenişi sırasında kullanılmaktadır. Pulluğun görev yapan ana kısımları uç demiri ve kulak veya disk bölgesidir. Pulluğun uç demiri olarak adlandırılan kısım genellikle sertleştirilmiş çelikten yapılmıştır ve bu kısmın ana görevi pulluk ileri doğru hareket ederken toprağı yararak bir kanal açmaktır. Bu uç demirin yardığı ve açtığı toprak kulak veya disk bölgesi tarafından yan tarafa doğru tezekler halinde atılır. Pullukların birçoğunda devirme işlemi sağ tarafa doğru olmaktadır

KEŞFET

Römork

Römork

Römork, motorlu araçların arkasına takılan ve yük taşımaya yarayan tekerlekli motorsuz vasıtadır. Çekici araçların arkasındaki çeki demirine takılan bu araçlar genel olarak tam ve yarı römork şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Ön aksa sahip olan tam römorklar çekici araca yük bindirmediği için genellikle tır, kamyon ve traktör gibi ağır vasıtalarda ticari amaçlarla kullanılmaktadır. Yarı römorklar ise yükün bir bölümünü taşıyıcı araca bindirdiği için çekme kuvveti daha az araçlarda kullanılmaktadır. Tarımsal faaliyetlerde hububat ve çeşitli mahsullerin taşınmasında kullanılan traktör römorku genellikle yarı römork şeklinde tasarlanmaktadır. Römork sayesinde ekstra araç ve yakıt maliyeti ortadan kalmaktadır. Römorkların büyüklüğüne göre taşınacak olan yük miktarı belirlenmelidir.

KEŞFET

ANA SAYFA / ÜRÜNLER /

Zirai Ekipmanlar

Balya Makineleri

Balya makinaları yeşil yemler, anız, çeşitli hayvan yemleri, hububat sapları gibi pek çok materyali tarladan dağınık halde ya da namlu halinde toplayıp sıkıştırarak ip ya da telle bağlayıp balya yapan makinalardır. Balyalama otun, sapın, samanın ya da yeşil yemlerin paketlenmesi işidir. Traktörle çekilen balya makinaları hareketini ya kuyruk milinden ya da üzerlerindeki motordan almaktadır. Hareketini kuyruk milinden alan ve traktörle çekilen balya makinalarında, traktör hem balya makinasını çalıştıracağından ve hem de balya makinasını çekeceğinden traktörün yeterince güçlü olması gerekmektedir.

Çayır ve Yonca Biçme Makineleri

Diskli çayır ve yonca biçme makineleri yonca, fiğ gibi ürünlerin biçilerek tarlada bırakılması için kullanılmaktadır. Bazı makineler asılı model olarak üretilirken bazıları da, diskli çekili tip modeller olarak üretilmektedir. Tamburlu çayır biçme makinelerinin dönme hareketi nedeniyle bitkinin köküne verdiği zarar, diskli çayır biçme makinelerinde oluşmamaktadır. Diskli çayır biçme makinelerinde kauçuk sıkma merdaneleri sayesinde, biçilen ota (kesmeden) ezerek çentik atılır. Bu çentikler sayesinde ot besin değerlerini kaybetmeden daha hızlı kurur.

Diskaro

Diskaro, tırmık grubuna giren ve toprak işlemede kullanılan bir zirai alet çeşididir. Anız bozmada, tohum yatağı hazırlamada, toprak üzerinde bulunan sap ve yeşil ot gibi organik maddeleri kıyıp parçalamada kullanılmaktadır. Özellikle yağışın bol olduğu mevsimlerde hızlı büyüyen yeşil otlarla mücadelede kullanılır.

Götürücü Elevatör

Helezon götürücü, toz ve tanecikli akışkanların mekanik dönü hareketi ile boru ya da tekne içinde hareketini sağlayan ve kısa mesafelerde tahıl ve çekirdek gibi ürünlerin taşınması için kullanılan ekipmanlardır.

Gübre Serpme Makinesi

Gübre serpme makinaları, gübrenin toprağa serpilmesi ve homojen bir şekilde dağıtılması için kullanılmaktadır. Gübre serpme makinası çift diskli, hidrolik kumandalı, kuyruk milinden hareket alan, asılır tip ve çekilir tip olmak üzere iki tipte üretilmektedir. Gübre serpme makinalarının gübre atılacak tarlaya nakli çok rahat yapılabilmektedir ve yüksek depo kapasiteli makinalarda gübre nakli için ikinci bir traktör ihtiyacı azalmaktadır.

Hasat Söküm Makinesi

Pancar hasat makinası, şeker pancarının yaprak kesimini, baş kesimini; sökme, temizleme, depolama ve boşaltma işlemlerini bir arada yapan, tek sıralı söküm makinesidir.Hasat ve temizliğin aynı anda yapılmasını sağlamasıyla zamandan tasarruf ettirmektedir. Ayrıca pancarları, pazara taze ve daha hasarsız olarak sunmayı mümkün kılmaktadır.

Hayvan Suluğu

Hayvan suluğu, çiftlik hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılayan bir araçtır. Büyük ve küçükbaş hayvanların her daim taze, temiz ve yeterli miktarda suya erişimi gereklidir. Demir-döküm emaye ve aqua plastik malzemeden üretilebilen hayvan suluklarının, kışın soğuk etkilerine ve donmaya karşı ısıtıcılı modelleri mevcuttur.

Hububat Ekim Makinesi

Mibzer, tohum atma amacıyla kullanılan bir tarım aletidir. Traktör ya da başka bir çekici ile çekilebilen tekerlekli ve tohumun konulduğu hazneden oluşur. Toprağa homojen dağılımda istenen miktarda tohumu belirli bir derinliğe atmada kullanılan önemli bir tarım makinasıdır.

İlaçlama Makinesi

İlaçlama makinaları, bitkileri zarar ve hastalıklardan koruma amacıyla, kullanılan kimyasal maddeyi bitki kısımları (yaprak, dal, meyve) üzerine atan makinalardır. İlaçlama makinaları, kullanıldıkları güç kaynağına göre; elle kullanılan, traktörle kullanılan ve hava araçlarıyla kullanılan olmak üzere 3 gruba ayrılırlar. Ayrıca atılan ilacın durumuna göre; sıvı ilaç dağıtanlar ve katı ilaç dağıtanlar (tozlayıcılar) olmak üzere ayrıl yapılmaktadır. Sıvı ilaçlama makinaları püskürttükleri sıvı ilaç damlacıklarının büyüklüğüne göre de pülverizatörler, atomizörler ve sisleyiciler olmak üzere 3 tipe ayrılmaktadır

Ot Toplama Tırmığı

Ot toplama tırmığı, biçilmiş sap, yonca, ot, çayır ve benzeri yem bitkilerinin toplama ve balyalama işlemlerinin kolaylaştırılması amacı ile, otların yayılması, çevrilmesi, toplanması ve namlu yapılması işlemlerini sağlayan bir makinedir.

Ön Yükleyici

Ön yükleyiciler, çeşitli tarım ürünlerinin (pancar, patates, saman, ot vb.) yüklenip boşaltılmasında kullanılan araçlarıdır. Ön yükleyici, traktörün önüne mafsallı olarak bağlı iki kol ve bunun baştaki uçlarına bağlanmış kepçeden oluşmaktadır. Bu araç, uzun saplı ve ağır ürünler için kullanılabilen çok yönlü bir araçtır. Kepçe çeşitli materyalleri taşımak üzere farklıtiplerde yapılabilmektedir.

Pnömatik Ekim Makineleri

Hassas ekim makinaları, tohumları belirli sıralar arası belirli uzaklıklarda sabit ekim derinliklerinde ekmekte kullanılmaktadır. Özellikle şeker pancarı gibi düzensiz, girintili çıkıntılı; marul gibi çok ufak boyutlu ve hafif; fasulye, nohut, mercimek gibi baklagiller ile mısır, ayçiçeği vb. ürünlerin ekiminde kullanılmaktadır.

Pulluk

Pulluk, traktörün arkasına bağlanarak kullanılan ve toprağı süren bir alettir. Tarlanın yeni bir ekime hazırlanmasında kullanılan en önemli ekipmanlardan birisidir. Traktörün pulluğu çekmesi ile; pulluk toprağı parçalar ve toprağı döndürür. Bu şekilde öncelikli olarak toprak gevşer, hava alır ve varsa toprak üzerinde yer alan yabancı ot ve saplar toprağın içine karışmış olur. Pulluk, üzerinde ürün yetişmiş ve uzun süre işlem görmemiş sıkılaşmış ve oturmuş toprağın ilk işlenişi sırasında kullanılmaktadır. Pulluğun görev yapan ana kısımları uç demiri ve kulak veya disk bölgesidir. Pulluğun uç demiri olarak adlandırılan kısım genellikle sertleştirilmiş çelikten yapılmıştır ve bu kısmın ana görevi pulluk ileri doğru hareket ederken toprağı yararak bir kanal açmaktır. Bu uç demirin yardığı ve açtığı toprak kulak veya disk bölgesi tarafından yan tarafa doğru tezekler halinde atılır. Pullukların birçoğunda devirme işlemi sağ tarafa doğru olmaktadır

Römork

Römork, motorlu araçların arkasına takılan ve yük taşımaya yarayan tekerlekli motorsuz vasıtadır. Çekici araçların arkasındaki çeki demirine takılan bu araçlar genel olarak tam ve yarı römork şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Ön aksa sahip olan tam römorklar çekici araca yük bindirmediği için genellikle tır, kamyon ve traktör gibi ağır vasıtalarda ticari amaçlarla kullanılmaktadır. Yarı römorklar ise yükün bir bölümünü taşıyıcı araca bindirdiği için çekme kuvveti daha az araçlarda kullanılmaktadır. Tarımsal faaliyetlerde hububat ve çeşitli mahsullerin taşınmasında kullanılan traktör römorku genellikle yarı römork şeklinde tasarlanmaktadır. Römork sayesinde ekstra araç ve yakıt maliyeti ortadan kalmaktadır. Römorkların büyüklüğüne göre taşınacak olan yük miktarı belirlenmelidir.

Saman Makinesi

Balya makinaları yeşil yemler, anız, çeşitli hayvan yemleri, hububat sapları gibi pek çok materyali tarladan dağınık halde ya da namlu halinde toplayıp sıkıştırarak ip ya da telle bağlayıp balya yapan makinalardır. Balyalama otun, sapın, samanın ya da yeşil yemlerin paketlenmesi işidir. Traktörle çekilen balya makinaları hareketini ya kuyruk milinden ya da üzerlerindeki motordan almaktadır. Hareketini kuyruk milinden alan ve traktörle çekilen balya makinalarında, traktör hem balya makinasını çalıştıracağından ve hem de balya makinasını çekeceğinden traktörün yeterince güçlü olması gerekmektedir.

Su Tankeri

Tanker, su taşımak ve pompa yardımı ile aktarmak, ihtiyaç duyulduğunda sulamak amacıyla tasarlanmıştır. Su tankı eliptik, silindirik veya "D" kesitte uygun kalınlıkta saç malzemeden veya paslanmaz çelikten imal edilmektedir. Tank üzerinde su miktarını gösteren seviye göstergesi vardır.

Yem Karma Makinesi

Harmak
Harmak
Özellikleri
BALYA BOYUTLARI
BALYA UZUNLUĞU
BALYA AĞIRLIĞI
İŞ GENİŞLİĞİ
HAŞBAY ÜNİTESİ
HAŞBAY BATÖRÜ DEVİR SAYISI
BAĞLAMA TİPİ
GÜÇ GEREKSİNİMİ
TRAKTÖR KUYRUK MİLİ DEVRİ
LASTİK TEKERLEK ÖLÇÜLERİ
UZUNLUK(YOL KONUMUNDA)
UZUNLUK(İŞ KONUMUNDA)
GENİŞLİK
YÜKSEKLİK
AĞIRLIK
İŞ VERİMİ(BALYA/GÜN)
2 İpli Haşbaysız
3 İpli Haşbaysız
36x46 Cm
0,35-1,3 M
12-26
170 Cm
-
-
2 İpli Düğümleme
60-70 Hp
540 Rpm
10.0/75-15.3
5,44 M
6,35 M
2,75 M
1,84 M
2200 Kg
1500-2200
36x46 Cm
0,35-1,3 M
-
155 Cm
Var
1935 Rpm
3 İpli Düğümleme
65 Hp
540 Rpm
10.0/75/15.3
5,62 M
6,51 M
2,60 M
1,80 M
2460
1200-2000
Sürüm
Sürüm
Özellikleri
Tambur Sayısı
Bıçak Sayısı
Kesme Genişliği
P.T.O (Kuyruk Mili Devri)
Tambur Devri
Traktör Güç İhtiyacı
Ağırlık
SM 205 SD
SM 165
SM 165 Liftli
SM 185
SM 185 Liftli
5
2
60/70
540
205
78,6 m/s
700 kg
2
6
165 cm
540
1919
45 hp
345 kg
2
6
165 cm
540
1919
45 hp
345 kg
2
6
185 cm
540
1919
60 hp
400 kg
2
6
185 cm
540
1919
60 hp
420 kg
Çelikel
Çelikel
Özellikleri
Yükseklik
Genişlik
Uzunluk
Ryker
2845mm
220mm
7110mm
Harmak
Harmak
Özellikleri
AĞIRLIK
GENİŞLİK
UZUNLUK
BOŞALTMA YÜKSEKLİĞİ
MOTOR GÜCÜ
TRAKTÖR KUYRUK MİLİ DEVRİ
DEPO KAPASİTESİ
İŞ KAPASİTESİ (DEKAR/SAAT)
SAĞ LASTİK TEKERLEK ÖLÇÜLERİ
SOL LASTİK TEKERLEK ÖLÇÜLERİ
PHM-STAR
4320 Kg
3,84 M
6 M
4,1 M
85 Hp
540 Rpm
3000 Kg
2,5 - 3,5
16/70-20
9,5-24
Hasbek
Hasbek
Özellikleri
Ürün Kodu
Ebat
Su Kapasitesi
Malzeme
Büyükbaş Krom
H-S3
195x47x85cm
240lt
CrNi POLİETİLEN
Şakalak
Şakalak
Özellikleri

ŞK-HM
ŞK-HMB
ŞK-HM-T
ŞK-HM-Y
BETA AF
BETA A
BETA B
BETA C
ALFA C
ALFA C+
ALFA D
ALFA M
LEPUS CYF
BETA AF
Özellikleri
Depo Malzemesi
Depo Litresi
Pompa Modeli
Pompa Debisi
Pompa Basıncı
Kontrol Paneli
İş Genişliği
Nozul Tipi
Nozul Sayısı
Nozullar Arası Mesafe
İlaçlama Kolu Yüksekliği Ayarı
İlaçlama Kolu Katlanması Ayarı
Gereken Traktör Gücü
Çalışma Devri
Ağırlık
En
Genişlik
Yükseklik
Kamyon Yükleme Adedi
Tır Yükleme Adedi
20 Konteyner Yükleme Adedi
40 Konteyner Yükleme Adedi
BETA AF 400
BETA AF 600
Polyester
400
Önallar C71
71
50
OG 403
10
Konik Hüzmeli Pirinç
20
50
Manuel
Manuel
40
540
137
135
70
135
18
30
16
32
Polyester
600
Önallar C71
71
50
OG 403
10
Konik Hüzmeli Pirinç
20
50
Manuel
Manuel
40
540
139
135
70
135
18
30
16
32
BETA A
Özellikleri
Depo Malzemesi
Depo Litresi
Pompa Modeli
Pompa Debisi
Pompa Basıncı
Kontrol Paneli
İş Genişliği
Nozul Tipi
Nozul Sayısı
Nozullar Arası Mesafe
İlaçlama Kolu Yüksekliği Ayarı
İlaçlama Kolu Katlanması Ayarı
Gereken Traktör Gücü
Çalışma Devri
Ağırlık
En
Genişlik
Yükseklik
Kamyon Yükleme Adedi
Tır Yükleme Adedi
20 Konteyner Yükleme Adedi
40 Konteyner Yükleme Adedi
BETA A 600
BETA A 800
BETA A 1000
Polietilen
600
Önallar C71
71
50
OG 403
10
Konik Hüzmeli Pirinç
20
50
Manuel
Manuel
40
540
156
135
70
150
18
30
16
32
Polietilen
800
Önallar C71
71
50
OG 403
10
Konik Hüzmeli Pirinç
20
50
Manuel
Manuel
40
540
202
148
85
156
15
27
11
32
Polietilen
1000
Önallar C71
71
50
OG 403
10
Konik Hüzmeli Pirinç
20
50
Manuel
Manuel
40
540
210
148
85
176
18
30
16
32
BETA B
Özellikleri
Depo Malzemesi
Depo Litresi
Pompa Modeli
Pompa Debisi
Pompa Basıncı
Kontrol Paneli
İş Genişliği
Nozul Tipi
Nozul Sayısı
Nozullar Arası Mesafe
İlaçlama Kolu Yüksekliği Ayarı
İlaçlama Kolu Katlanması Ayarı
Gereken Traktör Gücü
Çalışma Devri
Ağırlık
En
Genişlik
Yükseklik
Kamyon Yükleme Adedi
Tır Yükleme Adedi
20 Konteyner Yükleme Adedi
40 Konteyner Yükleme Adedi
BETA B 600
BETA B 800
BETA B 1000
Polietilen
600
Önallar 96
96
50
OSR 50-3
12
Konik Hüzmeli Pirinç
25
50
Hidrolik
Manuel
40
540
250
135
100
217
12
21
8
16
Polietilen
800
Önallar 96
96
50
OSR 50-3
12
Konik Hüzmeli Pirinç
25
50
Hidrolik
Manuel
40
540
274
148
103
217
11
20
6
16
Polietilen
1000
Önallar 96
96
50
OSR 50-3
12
Konik Hüzmeli Pirinç
25
50
Hidrolik
Manuel
40
540
285
148
103
217
11
20
6
16
BETA C
Özellikleri
Depo Malzemesi
Depo Litresi
Pompa Modeli
Pompa Debisi
Pompa Basıncı
Kontrol Paneli
İş Genişliği
Nozul Tipi
Nozul Sayısı
Nozullar Arası Mesafe
İlaçlama Kolu Yüksekliği Ayarı
İlaçlama Kolu Katlanması Ayarı
Gereken Traktör Gücü
Çalışma Devri
Ağırlık
En
Genişlik
Yükseklik
Kamyon Yükleme Adedi
Tır Yükleme Adedi
20 Konteyner Yükleme Adedi
40 Konteyner Yükleme Adedi
BETA C 600
BETA C 800
BETA C 1000
Polietilen
600
Önallar 96
96
50
OSR 50-5
16
Konik Hüzmeli Pirinç
33
50
Hidrolik
Manuel
50
540
394
135
103
217
7
12
8
16
Polietilen
800
Önallar 96
96
50
OSR 50-5
16
Konik Hüzmeli Pirinç
33
50
Hidrolik
Manuel
50
540
414
148
103
217
7
12
6
16
Polietilen
1000
Önallar 96
96
50
OSR 50-5
16
Konik Hüzmeli Pirinç
33
50
Hidrolik
Manuel
50
540
426
148
103
217
7
12
6
16
ALFA C
Özellikleri
Depo Malzemesi
Depo Litresi
Pompa Modeli
Pompa Debisi
Pompa Basıncı
Kontrol Paneli
İş Genişliği
Nozul Tipi
Nozul Sayısı
Nozullar Arası Mesafe
İlaçlama Kolu Yüksekliği Ayarı
İlaçlama Kolu Katlanması Ayarı
Gereken Traktör Gücü
Çalışma Devri
Ağırlık
En
Genişlik
Yükseklik
Kamyon Yükleme Adedi
Tır Yükleme Adedi
20 Konteyner Yükleme Adedi
40 Konteyner Yükleme Adedi
ALFA C 600
ALFA C 800
ALFA C 1000
Polietilen
600
Önallar C96
96
50
OSR50-5
16
Konik Hüzmeli Pirinç
33
50
Hidrolik
Manuel
50
540
597
280
165
220
5
11
6
13
Polietilen
800
Önallar C96
96
50
OSR50-5
16
Konik Hüzmeli Pirinç
33
50
Hidrolik
Manuel
50
540
618
280
165
220
5
11
6
13
Polietilen
1000
Önallar C96
96
50
OSR50-5
16
Konik Hüzmeli Pirinç
33
50
Hidrolik
Manuel
50
540
627
280
165
220
5
11
6
13
ALFA C+
Özellikleri
Depo Malzemesi
Depo Litresi
Pompa Modeli
Pompa Debisi
Pompa Basıncı
Kontrol Paneli
İş Genişliği
Nozul Tipi
Nozul Sayısı
Nozullar Arası Mesafe
İlaçlama Kolu Yükseklk Ayarı
İlaçlama Kolu Katlanması Ayarı
Gereken Traktör Gücü
Çalışma Devri
Ağırlık
En
Genişlik
Yükseklik
Kamyon Yükleme Adedi
Tır Yükleme Adedi
20 Konteyner Yükleme Adedi
40 Konteyner Yükleme Adedi
ALFA C+ 600
ALFA C+ 800
ALFA C+ 1000
ALFA C+ 1300
Polietilen
600
Önallar C96
96
50
OSR50-5
16
Konik Hüzmeli Pirinç
33
50
Hidrolik
Manuel
50
540
625
280
165
265
5
11
6
13
Polietilen
800
Önallar C96
96
50
OSR50-5
16
Konik Hüzmeli Pirinç
33
50
Hidrolik
Manuel
50
540
642
280
165
265
5
11
6
13
Polietilen
1000
Önallar C96
96
50
OSR50-5
16
Konik Hüzmeli Pirinç
33
50
Hidrolik
Manuel
50
540
651
280
165
265
5
11
6
13
Polietilen
1300
Önallar C96
96
50
OSR50-5
16
Konik Hüzmeli Pirinç
33
50
Hidrolik
Manuel
50
540
670
280
165
265
5
11
6
13
ALFA D
Özellikleri
Depo Malzemesi
Depo Litresi
Pompa Modeli
Pompa Debisi
Pompa Basıncı
Kontrol Paneli
İş Genişliği
Nozul Tipi
Nozul Sayısı
Nozullar Arası Mesafe
İlaçlama Kolu Yükseklk Ayarı
İlaçlama Kolu Katlanması Ayarı
Gereken Traktör Gücü
Çalışma Devri
Ağırlık
En
Genişlik
Yükseklik
Kamyon Yükleme Adedi
Tır Yükleme Adedi
20 Konteyner Yükleme Adedi
40 Konteyner Yükleme Adedi
ALFA D 800
ALFA D 1000
ALFA D 1300
Polietilen
800
Önallar C96
96
50
OSR40-5
15
Yelpaze Hüzmeli Nozul
30
50
Hidrolik
Hidrolik
70-80
540
620
250
185
280
3
6
3
5
Polietilen
1000
Önallar C96
96
50
OSR40-5
15
Yelpaze Hüzmeli Nozul
30
50
Hidrolik
Hidrolik
70-80
540
650
250
185
280
3
6
3
5
Polietilen
1300
Önallar C96
96
50
OSR40-5
15
Yelpaze Hüzmeli Nozul
30
50
Hidrolik
Hidrolik
70-80
540
665
250
185
280
3
6
3
5
ALFA M
Özellikleri
Depo Malzemesi
Depo Litresi
Pompa Modeli
Pompa Debisi
Pompa Basıncı
Kontrol Paneli
İş Genişliği
Nozul Tipi
Nozul Sayısı
Nozullar Arası Mesafe
İlaçlama Kolu Yükseklk Ayarı
İlaçlama Kolu Katlanması Ayarı
Gereken Traktör Gücü
Çalışma Devri
Ağırlık
En
Genişlik
Yükseklik
Kamyon Yükleme Adedi
Tır Yükleme Adedi
20 Konteyner Yükleme Adedi
40 Konteyner Yükleme Adedi
ALFA M 1000
ALFA M 1300
Polietilen
1000
Önallar C145
145
50
OSR40-5
15
Yelpaze Hüzmeli Nozul
30
50
Hidrolik
Hidrolik
90
540
1125
240
180
345
3
6
3
5
Polietilen
1300
Önallar C145
145
50
OSR40-5
15
Yelpaze Hüzmeli Nozul
30
50
Hidrolik
Hidrolik
90
540
1150
240
180
345
3
6
3
5
LEPUS CYF
Özellikleri
Depo Malzemesi
Depo Litresi
Pompa Modeli
Pompa Debisi
Pompa Basıncı
Kontrol Paneli
İş Genişliği
Nozul Tipi
Nozul Sayısı
Nozullar Arası Mesafe
İlaçlama Kolu Yüksekliği Ayarı
İlaçlama Kolu Katlanması Ayarı
Gereken Traktör Gücü
Çalışma Devri
Ağırlık
En
Genişlik
Yükseklik
Kamyon Yükleme Adedi
Tır Yükleme Adedi
40 Konteyner Yükleme Adedi
LEPUS CYF 1000
LEPUS CYF 1600
LEPUS CYF 2000
Polyester
1000
Önallar C96
96
50
OSR 50-5
16
Konik Hüzmeli Pirinç
33
50
Hidrolik
Manuel
60
540
782
347
272
225
4
12
10
Polyester
1600
Önallar C96
96
50
OSR 50-5
16
Konik Hüzmeli Pirinç
33
50
Hidrolik
Manuel
60
540
820
348
272
225
4
12
10
Polyester
2000
Önallar C96
96
50
OSR 50-5
16
Konik Hüzmeli Pirinç
33
50
Hidrolik
Manuel
60
540
832
385
272
225
4
12
10
SÜRÜM
SÜRÜM
Özellikleri
Şase
Yatakları
Çubukları
Teker Tırmık Adedi
Traktör Gücü
Topmala Kapasite
Ağırlık
İş Genişliği
Taşıma Genişliği
Rotordaki Kol Sayısı
Het Koldaki Yay Sayısı
Traktör Güç İhtiyacı
Helikopter
Akrobat 4'lü
Akrobat 5'li
-
-
-
-
-
-
360 kg
3,30
1,50
9
3
45 hp
Ağır iş mukavim çelik boru
8 Adet Rulman
Özel halitalı yay çekirdeği
4 Adet
25 hp'den yukarı
270 cm
150 kg
-
-
-
-
-
Ağır iş mukavim çelik boru
10 Adet Rulman
Özel halitalı yay çekirdeği
5 Adet
25 hp'den yukarı
370 cm
150 kg
-
-
-
-
-
Tümosan
Tümosan
Özellikleri
Maksimum Taşıma Kapasitesi (kg)
Maksimum Kaldırma Süresi (sn)
Alt Açılır Tip Kova (cm)
Ataşman Dengeleyici Manivela Sistemi
Joystick Kumanda Sistemi
Elektro-Hidrolik 3. Hat
Kolay Ataşman Değişim Sistemi
Yükleyici Kaldırıcı Silindir Özelliği (mm)
Yükleyici Devirici Silindir Özelliği (mm)
Traktör Hidrolik Sistemi İle Çalışma Özelliği
Tümosan Traktör Serileri
Maksimum Kaldırma Yüksekliği (m) Perno Merkezinden
Maksimum Kaldırma Yükseliği (m) Ataşman Alt Noktasından
Yükleyici Bom Merkezi (m)
Yükleyici Dik Ayak Merkezi (m)
Ataşman Boşaltma Açısı
Üst Noktada Ataşman Toplama Açısı
Alt Noktada Ataşman Toplama Açısı
Zeminden Alçalma Mesafesi (m)
FL 600
FL 750
FL 1000
FL 1500
FL 1750
600
12
130
-
+
-
Opsiyonel
40x70
40x63
Standart
4000-4100-4200
2,9
2,6
1,45
1,55
58
55
45
0,1
750
12
150
-
+
-
Opsiyonel
40x70
40x63
Standart
5200
3,2
3,9
1,55
155
58
55
45
0,1
1000
12
170
-
+
-
Opsiyonel
45x70
40x63
Standart
6000-6100
3,5
3,3
1,75
1,55
58
55
45
0,1
1500
8
200
+
+
+
+
45x75
45x70
Standart
7000-7100-8000-8100
3,9
3,7
2,25
1,45
58
55
45
0,1
1750
8
220
+
+
+
+
50x80
45x75
Standart
9100
4,2
4
2,55
1,65
58
55
45
0,1
Standart Pulluk
Yatık Yaylı Pulluk
Boğaz Doldurma Pulluğu
Dik Yaylı Pulluk
Profil Şasi Pulluk
Bahçe Pulluğu
Kamalı Pulluk
Pimli Pulluk
Set ve Kanal Pulluğu
Mikro Pulluk
Gaz Emniyetli Döner Kulaklı Pulluk
Döner Kulaklı Pulluk (Çizgi Dışı)
Döner Kulaklı Pulluk
Diskli Pulluk
Standart Pulluk
Özellikleri
ŞASİ YÜKSEKLİĞİ (CM)
GÖVDE ARASI (CM)
İŞ GENİŞLİĞİ (CM)
İŞ DERİNLİĞİ (CM)
TEKLİ AĞIRLIK
İKİLİ AĞIRLIK
ÜÇLÜ AĞIRLIK
DÖRTLÜ AĞIRLIK
BEŞLİ AĞIRLIK
ALTILI AĞIRLIK
TEKLİ GÜÇ
İKİLİ GÜÇ
ÜÇLÜ GÜÇ
DÖRTLÜ GÜÇ
BEŞLİ GÜÇ
ALTILI GÜÇ
SP
60-68
60-84
22-40
18-35
108-220
145-308
208-485
316-715
394-890
435-962
20-50
20-70
30-90
35-100
50-120
60-150
Yatık Yaylı Pulluk
Özellikleri
GÖVDE SAYISI (ADET)
ŞASİ YÜKSEKLİĞİ (CM)
GÖVDE ARASI (CM)
İŞ GENİŞLİĞİ (CM)
İŞ DERİNLİĞİ (CM)
AĞIRLIK (KG)
GÜÇ (HP)
OPB
3-5
75
75-80
25-40
16-28
670-1014
50-120
Boğaz Doldurma Pulluğu
Özellikleri
GÖVDE SAYISI
ŞASİ YÜKSEKLİĞİ
GÖVDE ARASI
KANAL DİBİ
KANAL GENİŞLİĞİ
KANAL DERİNLİĞİ
AĞIRLIK
GÜÇ
RP
PRA
3-4
60
60-95
25
34-40-46
20-35
224-285
40-65
3-5
65
70-90
25
34-40-46
20-35
262-450
50-90
Dik Yaylı Pulluk
Özellikleri
ŞASİ YÜKSEKLİĞİ (CM)
GÖVDE ARASI (CM)
İŞ GENİŞLİĞİ (CM)
İŞ DERİNLİĞİ (CM)
İKİLİ AĞIRLIK
ÜÇLÜ AĞIRLIK
DÖRTLÜ AĞIRLIK
BEŞLİ AĞIRLIK
İKİLİ GÜÇ
ÜÇLÜ GÜÇ
DÖRTLÜ GÜÇ
BEŞLİ GÜÇ
OP
70
75
25,5-37,5
24-30
390-430
560-610
745-770
915-950
30-60
45-80
70-90
80-110
Profil Şasi Pulluk
Özellikleri
ŞASİ YÜKSEKLİĞİ (CM)
GÖVDE ARASI (CM)
İŞ GENİŞLİĞİ (CM)
İŞ DERİNLİĞİ (CM)
İKİLİ AĞIRLIK
ÜÇLÜ AĞIRLIK
DÖRTLÜ AĞIRLIK
BEŞLİ AĞIRLIK
ALTILI AĞIRLIK
İKİLİ GÜÇ
ÜÇLÜ GÜÇ
DÖRTLÜ GÜÇ
BEŞLİ GÜÇ
ALTILI GÜÇ
PSP
75
75-85
18-50
20-32
339-383
490-560
650-730
760-895
900-1050
40-70
45-85
60-90
70-120
80-160
Bahçe Pulluğu
Özellikleri
GÖVDE SAYISI (ADET)
ŞASİ YÜKSEKLİĞİ (CM)
GÖVDE ARASI (CM)
İŞ GENİŞLİĞİ (CM)
İŞ DERİNLİĞİ (CM)
AĞIRLIK (KG)
GÜÇ (HP)
BP
3-6
60
51
90-180
20
240-492
25-60
Kamalı Pulluk
Özellikleri
ŞASİ YÜKSEKLİĞİ (CM)
GÖVDE ARASI (CM)
İŞ GENİŞLİĞİ (CM)
İŞ DERİNLİĞİ (CM)
TEKLİ AĞIRLIK
İKİLİ AĞIRLIK
ÜÇLÜ AĞIRLIK
DÖRTLÜ AĞIRLIK
BEŞLİ AĞIRLIK
TEKLİ GÜÇ
İKİLİ GÜÇ
ÜÇLÜ GÜÇ
DÖRTLÜ GÜÇ
BEŞLİ GÜÇ
KP
64-70
59-82
23,5-375
20-30
134-215
192-306
275-466
408-675
573-850
25-60
35-70
40-90
60-100
70-120
Pimli Pulluk
Özellikleri
ŞASİ YÜKSEKLİĞİ (CM)
GÖVDE ARASI (CM)
İŞ GENİŞLİĞİ (CM)
İŞ DERİNLİĞİ (CM)
İKİLİ AĞIRLIK
ÜÇLÜ AĞIRLIK
DÖRTLÜ AĞIRLIK
BEŞLİ AĞIRLIK
ALTILI AĞIRLIK
İKİLİ GÜÇ
ÜÇLÜ GÜÇ
DÖRTLÜ GÜÇ
BEŞLİ GÜÇ
ALTILI GÜÇ
PP
60-66
58-76
23,5-37,5
20-30
200-255
258-376
349-555
479-720
585-865
20-60
30-80
40-90
50-110
65-135
Set ve Kanal Pulluğu
Özellikleri
ŞASİ YÜKSEKLİĞİ (CM)
GÖVDE ARASI (CM)
SET GENİŞLİĞİ (CM)
SET YÜKSEKLİĞİ (CM)
KANAL GENİŞLİĞİ (CM)
KANAL YÜKSEKLİĞİ (CM)
AĞIRLIK (KG)
GÜÇ (HP)
SKP
70-85
90-170
20-100
40-70
84-130
40-70
248-439
30-100
Mikro Pulluk
Özellikleri
GÖVDE SAYISI (ADET)
ŞASİ YÜKSEKLİĞİ (CM)
GÖVDE ARASI (CM)
İŞ GENİŞLİĞİ (CM)
İŞ DERİNLİĞİ (CM)
AĞIRLIK (KG)
GÜÇ (HP)
MP
MPB
1-5
47
43
23-115
16
50-207
10-45
2-5
47
43
46-115
16
125-267
15-45
Gaz Emniyetli Döner Kulaklı Pulluk
Özellikleri
GÖVDE SAYISI (ADET)
ŞASİ YÜKSEKLİĞİ (CM)
GÖVDE ARASI (CM)
İŞ GENİŞLİĞİ (CM)
İŞ DERİNLİĞİ (CM)
AĞIRLIK (KG)
GÜÇ (HP)
DPHE
DPAHE
3-4
80
85
105-180
30-40
1170-1520
90-150
5
85
85
200-250
30-40
1980-2020
150-180
Döner Kulaklı Pulluk (Çizgi Dışı)
Özellikleri
GÖVDE SAYISI (ADET)
ŞASİ YÜKSEKLİĞİ (CM)
GÖVDE ARASI (CM)
İŞ GENİŞLİĞİ (CM)
İŞ DERİNLİĞİ (CM)
AĞIRLIK (KG)
GÜÇ (HP)
URPH
4-5
72
90
160-225
35-40
2120-2300
160-200
Döner Kulaklı Pulluk
Özellikleri
ŞASİ YÜKSEKLİĞİ (CM)
GÖVDE ARASI (CM)
İŞ GENİŞLİĞİ (CM)
İŞ DERİNLİĞİ (CM)
İKİLİ AĞIRLIK
ÜÇLÜ AĞIRLIK
DÖRTLÜ AĞIRLIK
BEŞLİ AĞIRLIK
İKİLİ GÜÇ
ÜÇLÜ GÜÇ
DÖRTLÜ GÜÇ
BEŞLİ GÜÇ
DPH
DP
70
75
18-32,5
20-26
577-595
740-760
920-1032
1010-1160
45-60
50-70
70-90
80-100
70
80
25-50
26-32
700-716
840-925
1115-1185
1320-1500
55-90
60-90
80-110
90-130
Diskli Pulluk
Özellikleri
DİSK SAYISI (ADET)
DİSK ÇAPI (MM)
ŞASİ YÜKSEKLİĞİ (CM)
İŞ GENİŞLİĞİ (CM)
İŞ DERİNLİĞİ (CM)
AĞIRLIK (KG)
GÜÇ (HP)
DIP
DIPB
2-6
660
68
50-190
26
364-770
40-110
3-4
660
68
75-100
26
423-555
50-80
Palazoğlu Tek Dingil
Palazoğlu Çift Dingil
Palazoğlu Tır Tipi
Palazoğlu Tek Dingil
Özellikleri
Yükleme Kapasitesi
Boş Ağırlık
Toplam Yüklü Ağırlık
Yükleme Hacimi
Dingil Sayısı
Teker Sayısı
Standart Lastik
Kasa Uzunluğu
Kasa Genişliği
Kasa Yüksekliği
İlave Yüksekliği
Toplam Uzunluk
1 Ton
1,5 Ton
2,5 Ton
2,5 Ton Fındık
3,5 Ton
4 Ton
5 Ton
6 Ton
6 Ton Çift Lastik
8 Ton
1000
600
1600
1,4 m³
1
2
600x16
2000
1200
300
200
3360
1500
650
2150
2,1 m³
1
2
600x16
2500
1700
300
200
3560
2500
750
3250
2,5 m³
1
2
750x16
2700
1700
300
250
3800
2500
750
3250
3,3 m³
1
2
750x16
2700
1100
1100
0
3800
3500
1110
4610
4,3 m³
1
2
900x16
3000
1900
40
250
4100
4000
1125
5125
5 m³
1
2
900x16
3300
1900
450
350
4400
5000
1250
6250
5,3 m³
1
2
900x16
3500
2000
450
250
4600
6000
1430
7430
9,6 m³
1
2
400/60-15,5
3800
2100
500
350 + 350
4900
6000
1600
7600
6,8 m³
1
4
750x16
3800
2100
500
3500
4900
8000
1800
9800
11,4 m³
1
2
500/50-17
3800
2300
600
350 + 350
4900
Palazoğlu Çift Dingil
Özellikleri
Yükleme Kapasitesi
Boş Ağırlık
Toplam Yüklü Ağırlık
Yükleme Hacimi
Dingil Sayısı
Teker Sayısı
Standart Lastik
Kasa Uzunluğu
Kasa Genişliği
Kasa Yüksekliği
İlave Yüksekliği
Toplam Uzunluk
4 Ton
5 Ton
6 Ton
8 Ton
10 Ton
12 Ton
14 Ton
15 Ton
4000
1750
5750
6,0 m³
2
4
750x16
4000
2000
500
250
5500
5000
120
6920
8,6 m³
2
4
900x16
4500
2000
600
300
6250
6000
2250
8250
13 m³
2
4
12,5/80-15,3
4750
2100
600
350 + 350
6350
8000
2700
10700
13,7 m³
2
4
400/60-15,5
4800
2200
600
350 + 350
6350
10000
2950
12950
14,3 m³
2
4
400/60-15,5
5000
2200
600
350 + 350
6400
12000
3250
15250
16,1 m³
2
4
500/50-17
5000
2300
600
400 + 400
6800
14000
3400
17400
18,1 m³
2
4
500/50-17
5250
2300
700
400 + 400
6850
15000
3400
18400
20,2 m³
2
4
435/50-19,5
5500
2300
800
400 + 400
7100
Palazoğlu Tır Tipi
Özellikleri
Yükleme Kapasitesi
Boş Ağırlık
Toplam Yüklü Ağırlık
Yükleme Hacimi
Dingil Sayısı
Teker Sayısı
Standart Lastik
Kasa Uzunluğu
Kasa Genişliği
Kasa Yüksekliği
İlave Yüksekliği
Toplam Uzunluk
6 Ton
8 Ton
10 Ton
12 Ton
14 Ton
15 Ton
18 Ton
6000
1920
1920
10,6 m³
2
4
12,5/80-15,3
4000
2200
600
300 + 300
5150
8000
2250
10250
12,2 m³
2
4
12,5/80-15,3
4250
2200
600
350 + 350
5400
10000
2700
12700
12,9 m³
2
4
400/60-15,5
4500
2200
6000
350 + 350
5650
12000
2950
14950
14,8 m³
2
4
500/50-17
4800
2200
700
350 + 350
6150
14000
3150
17150
17,3 m³
2
4
500/50-17
5000
2300
700
350 + 350
6150
15000
3310
18310
17,9 m³
2
4
500/50-17
5200
2300
700
400 + 400
6550
18000
3750
21750
20,7 m³
2
4
435/50-19,5